คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 1B

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 1B (Beginner)

Unit 7 Food
พูดคุยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในมื้อต่าง ๆ อาหารที่ชอบและไม่ชอบ
พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร

     Grammar Focus
     prepositions of location
     quantifiers: some and any time
     expression: adverbs of frequency

Unit 8 In the neighborhood
เรียนรู้วิธีการบอกตำแหน่งของสถานที่ใกล้เคียง สอบถามและบอกเส้นทาง พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่
ที่น่าสนใจ นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจได้

     Grammar Focus
     prepositions of location
     there is and there are

Unit 9 What are you doing?
บรรยายสิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่ในขณะนั้น เรียนรู้วิธีการขออนุญาตในการพูดสาย และให้เหตุผล
ที่ไม่สามารถรับสายได้ บรรยายถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในช่วงนั้น ขณะนั้นได้

     Grammar Focus
    
 verb tense: present continuous (statements / questions)

Unit 10 Past experiences
พูดในสิ่งที่ทำในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงอาการให้ผู้พูดรู้ว่าเราฟังอยู่ และการแสดงอาการ
ประหลาดใจ พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา

     Grammar Focus
     verb tense: past simple regular and irregular (statements / questions)
     verb tense: past simple irregular (yes /no questions)

Unit 11 Getting away
บรรยายถึงสถานที่ที่เคยอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ผ่านมา แสดงปฏิกิริยาเกี่ยวกับข่าวที่ได้ยิน
พูดคุยเกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ผ่านมา เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อนได้

     Grammar Focus
     verb tense: past simple of be
     verb tense: past simple (wh-questions)

Unit 12 Time to celebrate
บอกเล่าแผนการสำหรับวันพิเศษ ยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการต่างๆ
บรรยายเกี่ยวกับประเพณีวันเกิดตามรูปแบบวัฒนธรรม และค่านิยมของตนได้

     Grammar Focus
     verb tense: to be going to (statements)
     verb tense: to be going to (wh-questions and yes/no questions)
     pronouns: object

 
         
         
JoomShaper